Avíslegal

El titular d’aquest lloc web i prestador de serveis de la societat de la informació és NOVA VERANDA 2010, S.L., amb NIF B-65425027 (en endavant, NOVA VERANDA), amb domicili al carrer Rosselló n. 34, 4t, 3a, CP 08029, Barcelona, telèfon de contacte 93 553 99 33 i adreça electrònica de contacte info@veranda.tv.

La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al tom 42399, full B-406831, foli 118, Inscripció 1a.

Aquesta informació legal es completa amb la política d’ús, política de privacitat i política de cookies i la resta de textos legals que en el seu cas siguin publicats en aquest lloc.

Per a qualsevol consulta o contacte amb NOVA VERANDA, les persones interessades poden contactar amb VERANDA TV per mitjà de les dades de contacte a dalt indicades i les publicades al lloc web.